Ugrás a fő kontentre

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Jelen szerződés felei, egyrészről a www.spiritnails.eu weboldalt és az online kéz- és lábápolási termékek webáruházat üzemeltető HUNTER HAWK Képzésszervező, Kereskedő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a társaság rövidített cégneve: HUNTER HAWK Kft. a társaság székhelye: 7400. Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. fszt. 7. a társaság cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága cg.14-09-317744, a cég statisztikai számjele: 28757966-8559-113-14. a cég adószáma: 28757966-2-14. számlát vezető bank: OTP Bank Zrt. bankszámlaszám: 11743002-26488235, mobilszám: +36-30-462-3843 e-mail: hunterhawkkft@gmail.com, képviseli: Vonyik Ágnes ügyvezető), - a továbbiakban Kereskedő, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet – a továbbiakban Megrendelő –, amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF) elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.1. A honlapon, a webáruházban vásárolni csak a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) elfogadásával lehet.

1.2. A honlapon, a webáruházban történő vásárlás távértékesítésnek számít. A jelen szerződési feltételeket letölthető formátumban itt találja, azt teljes egészében saját gépére letöltheti, tárolhatja. A Kereskedő ily módon tesz eleget a 2001. évi CVIII. tv. 4-5. §-ban, illetve a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 11. és 15. §-ban előírt hozzáférési kötelezettségének.

1.3. A Kereskedő ügyfélszolgálatának elérhetőségei: E-mail: info@mukoromvilag.com. Az elektronikus üzeneteket a nap 24 órájában fogadja Társaságunk, melyre 48 órán belül válaszolunk.

1.4. A Webáruházban történő vásárlással a Kereskedő és a Webáruház szolgáltatásait igénybe Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Vásárló”) között a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) rendelkezéseinek megfelelő szerződés jön létre.

1.5. A Megrendelők, mint a Webáruház felhasználói, a szolgáltatások igénybevételéhez kötelesek elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a weboldal használatára nem jogosult, a Webáruházban nem regisztrálhat, megrendelését nem adhatja le, illetve nem vásárolhat. A Megrendelő a Webáruház használata során hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait az Kereskedő a jogszabályi előírásoknak és hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

1.6. A Kereskedő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A változás a Webáruház weblapján történt megjelenés időpontjától hatályos. Azon Megrendelők, akik nem értenek egyet a szabályok módosulásával, nem jogosultak a továbbiakban vásárlásra. A változtatások a már megkötött szerződéseket (így a visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.  

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Megrendelő, a megrendelését kizárólag a Webáruházban elektronikus úton, interneten keresztül a www.spiritnails.eu webcímen adhatja le.

2.2. A megrendelések leadása előtt a Megrendelő köteles megadni az alábbi adatokat: 

- Megrendelő, vagy a csomag átvételére jogosult neve,

- Megrendelő, vagy a csomag átvevőjének e-mail címe,

- Megrendelő, vagy a csomag átvevőjének telefonszáma,

- pontos számlázási cím,

- pontos szállítási cím. 

Az adatok megadása során lehetősége van a Megrendelőnek regisztrálni az oldalon, így a következő vásárláskor a korábban megadott adatokkal rendelheti meg a kívánt terméke(ke)t. A megrendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

2.3. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Kereskedő szintén elektronikus úton, e-mail útján küldi el a Megrendelők részére, illetve teszi közzé Weboldalán a jelen ÁSZF keretén belül.

2.4. A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén (bizonyos termékek, nagy rendelési érték, szokásoshoz képesti nagy mennyiség, stb.) a megrendelést csak és kizárólag egyedi írásbeli szerződés megkötése esetén teljesíti, mely esetben a Megrendelőt tájékoztatja arról, hogy csak személyes megrendelést követően, vagy írásbeli szerződés megkötését követően teljesít, a létrejött szerződés feltételei szerint. Ezen esetekben tehát egyáltalán nem jöhet létre szerződés a Webáruházban.

2.5. A megrendelést a Kereskedő csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Az ennek elmulasztásából eredő tévedésekért/károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Kereskedő és a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan/hiányosan, vagy pontatlanul megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási, vagy egyéb többletköltség és az ezzel felmerült kár a Megrendelőt terheli.

2.6. A Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a Megrendelő és a Kereskedő között, amely jogviszonyra a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. A Megrendelő a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés feltételeit elfogadja, továbbá tudomásul veszi, hogy a szerződési nyilatkozatának megtétele, megrendelésének elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelés elküldését követően a Kereskedő és Megrendelő között csak és kizárólag a Kereskedő megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozatával jön létre a szerződés, a megrendelés elküldésekor a Kereskedő által generált automatikus email üzenet nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és Kereskedő felé történt továbbítását nyugtázza. A Kereskedő megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata hiányában a felek között nem jön létre szerződés. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól, a Megrendelő nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni, a Kereskedő pedig nem köteles teljesíteni. Felek elfogadják, hogy a fentiek szerint létrejövő szerződés - melyre a jelen ÁSZF rendelkezési irányadóak – magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Kereskedő a szerződéseket nem iktatja, azok utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésben, illetőleg az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga az irányadó, a szerződés nyelve a magyar. Fogyasztónak minősülő Megrendelő vásárlása esetén a Kereskedő legkésőbb a termékek átadásával, kiszállításával együtt a jogszabály szerinti tartalmú visszaigazolást ad a szerződésről, amelyet teljesíthet a Megrendelőnek történő elektronikus levél küldésével, vagy a termékekhez küldött számlán történő feltüntetéssel. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Megrendelőnek minősül.

2.7. A vásárlásról elektronikus úton, e-mailben küldünk számlát.

2.8. A vásárlás menete:

- Megrendelő a kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a „Kosárba” gomb megnyomásával. Ezek után a „Kosár megtekintése” gombra klikkelve ellenőrizheti, és még módosíthatja a Kosár tartalmát.

- Ezt követően a Megrendelőnek a „Megrendelés” gombra kattintva ki kell választania az áruátvétel és fizetés módját (itt megjelenik a szállítási költség), majd megadni a számlázási és szállítási adatokat. Az ellenőrző oldalra lépés után kell a Vevőnek elküldeni a rendelését. Az e-mail cím kitöltése kötelező, mivel a rendelés leadásának tényéről a Kereskedő elektronikus levelet küld a Megrendelőnek.

- A Megrendelő által a megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a rendelés leadása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell az ügyfélszolgálat e-mail címén.

2.9. Vásárlás előtt a Megrendelőnek célszerű a Kereskedővel telefonon egyeztetni, hogy a megvásárolni kívánt termékből van-e szabad raktárkészlet, annak ellenére, hogy a készletinformációkat naponta többször is frissíti a Kereskedő. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Kereskedő a Megrendelőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Megrendelő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. Megrendelő elfogadja, hogy ilyen esetekben a Kereskedő nem köteles a vételár visszafizetésén felül kártérítésre/kártalanításra, vagy egyéb kompenzációra.

2.10. A Webáruházban feltüntettet árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A bruttó árak tartalmazzák a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti általános forgalmi adó összegét. Azoknál a termékeknél ahol 0,- (nulla) Ft-os ár szerepel, azok az adott időpontban nem kaphatóak. Az ilyen termékek megrendelése nem érvényes, a 0,- Ft-os ár feltüntetés nem minősül ingyenes ajánlatnak. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Kereskedő fenntartja.

2.11. A Kereskedő megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra (pl. „10”.-Ft-os ár), akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen esetekért sem a Webáruház sem a Kereskedő felelősséget nem vállal, a Kereskedő az ilyen helyzet felismerését követően tájékoztatja a Megrendelőt.

2.12. A Kereskedő a termékek leírását és technikai ismertetőit a gyártók által részére megadott adatok alapján jelenteti meg a Webáruházban, a Kereskedő nem vállal felelősséget azért, ha a termékek tulajdonságait, jellemzőit a gyártók hibásan adták meg.

2.13. A Kereskedő a ”Elérhetőségek” menüpontban megjelölt elérhetőségeken az általa nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a Webáruház használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.14. A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A Kereskedő nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti, vagy magántermészetű információk elvesztéséből, valamint egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.15. A Kereskedő a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Kereskedő ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Áruátvételi módok:

- Kiszállítás szerződött futárszolgálat (GLS, MPL) segítségével történik az ország bármely pontjára, illetve Szlovákia és Románia egész területére.

3.2. A Kereskedő törekszik a szállítás leghamarabb történő teljesítésére. A készleten lévő termék házhozszállítása általában a megrendelés visszaigazolásától számított 3 napon belül történik. A rendelésre szállított termékek esetében a szállítási idő általában a visszaigazolástól számított 7 nap. A Kereskedő által a Webáruházban feltüntetett kiszállítási határidők tájékoztató jellegűek, a készlettől függően ezen határidők változhatnak, így ezen tájékoztató szállítási határidőkhöz képest bekövetkező változásokért a Kereskedőt felelősség nem terheli. A szokásos szállítási idő esetleges megnövekedése esetén a Kereskedő igyekszik tájékoztatni a Megrendelőt. A kiszállítás napközben történik, munkaidőben 09.00-17.00 óráig. A Megrendelő köteles olyan szállítási címet megadni, ahol ezen időintervallumban elérhető.

3.3. Megrendelő a termékek vételárát az alábbi módokon egyenlítheti ki:

- On-line fizetési felületen történő bankkártyás fizetéssel. Biztonsági okokból ez esetben a vásárlás végösszege (a termékek bruttó ára és a szállítási költség együtt) nem haladhatja meg a bruttó 200.000.-Ft-ot.

- Házhozszállítás esetén a fizetés történhet előre átutalással, vagy a megrendelés leadását követően közvetlenül, on-line fizetési felületen bankkártyával. Előre átutalás esetén a Megrendelő a termék(ek) vételárát előre, a szállítást megelőzően köteles a Kereskedő bankszámlájára átutalni. Házhozszállítás esetén az előre utalandó számla a szállítási költséget is tartalmazza. Az átutaláskor a számla sorszámát minden esetben fel kell tüntetni a közlemény rovatban. A Kereskedő csak és kizárólag a számlán szereplő Megrendelő számlájáról történő átutalást fogadja el. A vételárnak a Kereskedő bankszámláján történő jóváírását követően gondoskodik a Kereskedő a csomag elindításáról.

- Az online fizetési felületen történő bankkártyás fizetés esetén – biztonsági okokból – a vásárlás végösszege (azaz a termékek bruttó ára és a szállítási költség együtt) nem haladhatja meg a bruttó 100.000,- Ft-ot.

3.4. A házhozszállítás díjszabása

Magyarország:
GLS futárszolgálattal 15.000.-Ft alatt 1.590.-Ft, 15.000.-Ft felett INGYENES.
MPL futárszolgálattal 19.999.-Ft alatt 1.990.-Ft, 20.000 Ft - 49.999 Ft-ig -- 2050 Ft, 50.000 Ft - 99.999 Ft-ig -- 2221 Ft, 100.000 Ft - felett -- 2699 Ft

Románia és Szlovákia: 20.000.-Ft alatt 3.790.-Ft, 20.000.-Ft felett INGYENES.

Utánvét díja minden esetben bruttó 350.-Ft.

A rendelés minimum bruttó 1.000.-Ft értékű termék(ek) kiválasztása esetén adható le.

Külön csomagolási költség nem kerül a Kereskedő által felszámításra.

3.5. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Megrendelő a futárnak nem tudja megfizetni, vagy az áru a Megrendelőnek felróható okból nem adható át, a Megrendelő köteles a Kereskedőnek az áru rendelkezésre állításával (bruttó 5.000.-Ft csomagolási és adminisztrációs költség) és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni. Ez azokra a megrendelésekre is vonatkozik, ahol esetleg a kiszállítás díjtalan lenne. A visszaküldött csomagok visszaszállítási díja a Megrendelőt terheli. Ilyen esetekben a csomag újraküldésére, kizárólag a termék vételárának és a szállítási díjnak a Kereskedő részére történő átutalását követően van mód.

3.6. A Megrendelőnek lehetősége van a rendelés lemondására a szállítási és rendelkezésre állítási költség megtérítése nélkül, amennyiben a lemondás legkésőbb a rendelésének e-mailen történő visszaigazolása után 3 órán belül megtörténik. A rendelés lemondására, illetve módosítására 3 órát tudunk biztosítani a rendelés leadását követően. Cégünk gyors - 1-4 napos - szállítási idővel kézbesíti a csomagokat, így a rendelés leadását követően, 3 óra múlva a rendelést feldolgozzuk, csomagoljuk és átadjuk a futárszolgálatnak.

3.7. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Megrendelőre a termék átvételével egyidejűleg száll át.

3.8. Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag és a termék sértetlenségét, darabszámát ellenőrizni és az átvételi elismervényt aláírni. Mennyiségi hiány vagy sérült csomagolás, termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában a Webáruház semmilyen mennyiségi reklamációt nem fogad el, ez alól kivétel, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

4. Szavatosság, jótállás

4.1. Kereskedő a termékekre a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatosságot és jótállást vállalja. Jótállási kötelezettség és termékszavatosság a Kereskedőt kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelővel szemben terheli. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Megrendelő minősül. A Kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint egyéb hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

4.2. Jótállás A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A fogyasztónak minősülő Megrendelő jótállási igényét az eredeti jótállási jegy bemutatásával érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a jótállás alapján kijavítási vagy csereigényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizben érvényesítse. A fogyasztónak minősülő Megrendelő közvetlenül a gyártótól (a termék előállítója és forgalmazója) is követelheti a kijavítást vagy a kicserélést. Amennyiben a termék gyártója a jogszabályokban meghatározottnál kedvezőbb szavatosságot és jótállást vállal, úgy ezen kedvezőbb jótállás és szavatosság feltételeiről és tartamáról a Kereskedő a jótállási jegyen tájékoztatja a Megrendelőt. A termék gyártója által vállalt, jogszabályban meghatározottnál kedvezőbb jótállás és szavatosság esetén az igényét a Megrendelő közvetlenül a gyártó felé köteles érvényesíteni. A Kereskedő jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fogyasztónak minősülő Megrendelő részére történő hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az ott meghatározott, 10.000.-Ft eladási ár feletti új fogyasztási cikkekre, azok 10.000.-Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkatrészeire (így pl. az akkumulátorra és a kijelzőre) a Kereskedő jótállásra köteles, a jótállás időtartama 1 év. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében meghatározott fogyasztási cikkek esetében, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Kereskedő nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a termék hibája a vásárlás után a helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, nem jogtiszta szoftver használatának, helytelen tárolásnak, elemi kárnak, vagy egyéb külső tényezőknek – mint például szennyeződés, folyadékok, áramingadozások – tulajdonítható okokból keletkezett, az esetben a jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási jegyen történő bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét és a Kereskedő jótállási kötelezettsége megszűnését vonja maga után. Jótállási igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelőt a 4.3. pontban meghatározott jogok illetik meg.

4.3. Kellékszavatosság a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Megrendelő a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Kereskedő költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Megrendelő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot. A fogyasztónak nem minősülő Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni a Kereskedővel, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Kereskedő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a fogyasztónak minősülő Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.4. Termékszavatosság - A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a 4.3. pont szerinti kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igény keretében azonban a fogyasztónak minősülő Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a fogyasztónak minősülő Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. A fogyasztónak minősülő Megrendelő termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

4.5. A fogyasztónak minősülő Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt, illetve kellékszavatossági és jótállási, valamint termékszavatossági és jótállási igényt  egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Elállási jog és gyakorlásának feltételei

5.1. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a Rendelet tartalmazza. A Rendelet értelmében az elállás joga csak és kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelőt illeti meg. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő természetes személy Megrendelőnek minősül.

5.2. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termék vagy több tételből, darabból álló termék adásvételekor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket vagy az utolsó tételt, darabot átveszi. Fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Amennyiben a Kereskedő a fogyasztónak minősülő Megrendelőt az őt megillető elállási jog gyakorlási jogának határidejéről és egyéb feltételeiről, különösen az elállási jog gyakorlásának módjáról nem tájékoztatta a 2.7. pont szerinti módon, a fogyasztónak minősülő Megrendelő 14 napos elállási határideje tizenkét hónappal meghosszabbodik. Termék átvételének időpontja a termék személyes átvételének vagy a futártól történő átvételnek az időpontja.

5.3. A Rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának vásárlása esetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta.

5.4. Elállás esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő a sértetlen terméket és a termékhez mellékelt minden kiegészítő terméket (pl. kézikönyv, vezeték, dokumentáció, stb.) a számlával vagy annak másolatával együtt, saját költségén, megfelelő csomagolásban köteles visszaküldeni vagy visszavinni a Kereskedő címére. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden részére átadott kiegészítő terméket, Kereskedő a termék vételárát a hiányzó kiegészítő termékek árával csökkentetten fizeti vissza a Megrendelőnek.

5.5. A Kereskedő a Webáruházban kizárólag sérülésmentes, vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket a fogyasztónak minősülő Megrendelő részére megtéríteni. A Kereskedő követelheti a fogyasztónak minősülő Megrendelőtől a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, továbbá azon értékcsökkenés és kár megtérítését, melyek a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból erednek.

5.6. A Rendeleten alapuló elállást indokolni nem kell. A Rendelet értelmében az egyértelmű, írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Írásbeli elállásnak kizárólag e-mail útján, vagy postai úton igazolhatóan megküldött elállás minősül. A fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező és a Webáruház honlapján közzétett elállási nyilatkozat-minta kitöltésével és megküldésével, vagy az elállási jog gyakorlására vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.

5.7. A visszaküldött termék Kereskedő részére történő visszajuttatásának költségei a Megrendelőt terhelik. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a visszaküldendő terméket - jelen ÁSZF 5.4. pontjában részletezett kiegészítő termékekkel együtt - jogosult a Kereskedő futárával visszaküldeni a Kereskedő címére. Utánvéttel, illetve egyéb postai szolgáltatás igénybevételével visszaküldött terméket a Kereskedő nem vesz át, továbbá ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Amennyiben a Megrendelő nem a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát, úgy a Kereskedő a vételárat nem téríti vissza, azonban - előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a Megrendelő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a Megrendelőt terhelik.

5.8. A fogyasztónak minősülő Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás kézhezvételét követően a Kereskedő írásban haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelőnek az elállási nyilatkozat megérkezését. A Megrendelő a terméket köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának napjától, azaz az elállási nyilatkozat Kereskedővel történt közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni a Kereskedő részére. A Kereskedő a fogyasztónak minősülő Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállástól számított tizennégy (14) napon belül téríti vissza a fogyasztónak minősülő Megrendelő által megfizetett teljes vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket azzal, hogy a Kereskedő mindaddig visszatarthatja a vételárat és a költségek összegét, ameddig a fogyasztónak minősülő Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta vagy minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.9. Amennyiben a Megrendelő a Webáruházban minőségi hibás, sérült, vagy más módon csökkent minőségű terméket vásárol, mely állapotról a Kereskedő a Megrendelőt a megrendelés előtt tájékoztatta, úgy ezen hibára, sérülésre vagy csökkent minőségre hivatkozással a Megrendelő a megrendeléstől nem állhat el, a létrejött szerződést nem jogosult felmondani, tekintettel arra, hogy a megrendelt termék ezen tulajdonságára a Kereskedő a figyelmét felhívta és annak ismeretében döntött a megrendelésről.

5.10. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát például

- olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (tehát az ilyen termék esetében is van elállási jog, ha annak csomagolását nem bontja meg a fogyasztó);

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. A Kereskedő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- A Webáruházban megjelenített termék kifogyása. A Kereskedő bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése vagy megsemmisülése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3. A Kereskedő kizárja felelősségét minden közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

6.4. A Kereskedő nem vállal felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Megrendelőnél esetlegesen felmerülő károkért és elmaradt haszonért, valamint a Megrendelőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

6.5. A Megrendelő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Megrendelő kötelezettsége.

6.6. Megrendelő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Kereskedő ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

7. Hatály és módosítás

7.1. A Kereskedő bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosítást követően bármely szolgáltatás igénybevételével a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Kereskedő rendszere a Megrendelők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Megrendelők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok, vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, kivéve, amennyiben ehhez a Megrendelő hozzájárult.

8.2. A Kereskedő jogosult a Megrendelők részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Megrendelő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

8.3. A Megrendelő a 8.1. pont, illetve a 8.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

8.4. A Szolgáltatás tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

9. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, vitarendezés

9.1. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik. Amennyiben a Megrendelőnek bármelyik megrendelésével kapcsolatban kérdése, panasza van, elsősorban forduljon a Kereskedő ügyfélszolgálatához, ahol szakértő kollégák állnak rendelkezésére. Elérhetőségük e-mail: info@mukoromvilag.com Az ügyfélszolgálat a bejelentett panaszt legfeljebb 30 napon belül köteles kivizsgálni és választ adni Megrendelőnek a panasz megtételének módján, illetve mindenképp írásban, ha a panaszt alaptalannak tartja, nem fogadja el.

9.2. Megrendelőnek joga van elutasított panaszával a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31) fordulni. Kereskedő a Békéltető Testület által indított eljárásban köteles együttműködni.

10. Záró rendelkezések

10.1. Kereskedő a honlapján sütiket (cookie) használ. A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Megrendelő a webhelyet meglátogatja. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára, információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, stb.

10.2. Megrendelő a sütiket ellenőrizni, be-, illetve kikapcsolni a saját böngésző programjában tudja. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak. A böngésző adott esetben felajánlja a választás lehetőségét, hogy a felhasználó szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

10.3. Fontos tudni, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása, vagy törlése által előfordulhat, hogy a Megrendelő nem lesz képe a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni a böngészőben.

10.4. A honlap tartalma (szövegek, képek, animációk, videók) a HUNTER HAWK Kft. tulajdonát, illetve használati jogát képezik, valamint a szerzői jog védelme alatt állnak. A weboldal bármely tartalmi eleme a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem felhasználható.

10.5. Jelen ÁSZF közzétételével és külön PDF fájlformátumban letölthetővé tételével Kereskedő az ÁSZF-et oly módon tette hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy tárolja és előhívja azt.

10.6. A távollévők között kötött szerződésekről a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, illetve a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól az irányadóak.

10.7. Az Általános Szerződési Feltétetek változtatási jogát fenntartjuk. A módosítások csak kihirdetésük, a honlapon történő közzétételüket követően válnak hatályossá.

Kaposvár, 2024. március 26.